Välkommen till Polstjärnan

Om oss

Vi är en förskola med stort fokus på SPRÅKET där utgångspunkten för det språkutvecklande arbetet kommer från Bornholmsmodellen.

Sök plats

Sök plats på Polstjärnan! Klicka på länken och läs mer hur du gör.

Kontakt

Vi finns på Orrstigen 14 och 16 i Södertälje. Här hittar du alla kontaktuppgifter.

"Vår gemensamma barnsyn är att alla barn är lika mycket värda, att olikheter är en tillgång och att alla barn har rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.”