Om Polstjärnan

Förskolan Polstjärnan startade 2011 och har sedan dess varit en omtyckt förskola med stort fokus på språket där utgångspunkten för det språkutvecklande arbetet kommer från Bornholmsmodellen. Tack vare modellen har förskolan haft ett gott resultat i barnens språkutveckling år efter år.
Sedan september 2023 är förskolan en del av Tivoli Förskolor vilket vi ser som en spännande del i förskolans utvecklingsprocess.

Inriktning och profil
En förskola som utgår från det kompetenta barnet och där vi tror på varje barns egen förmåga. Barnens intressen, kunskaper och erfarenheter står i fokus i vår undervisning. Språket och barnens språkutveckling har ett stort fokus i vårt dagliga arbete och vi utgår ifrån en metod som heter Bornholmsmodellen. Bornholmsmodellen bygger på att hjälpa barnet att utveckla sitt språk genom bland annat språklekar, rim och ramsor, sång och fonologisk medvetenhet.

På varje avdelning arbetar engagerade pedagoger som dagligen belyser varje individ och förespråkar olikheter och allas lika värde. Förskolan har en ledning som arbetar aktivt för att vår gemensamma barnsyn – att alla barn är lika mycket värda, att olikheter är en tillgång och att alla barn har rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi vill att verksamheten syftar till att alla barn, vårdnadshavare och pedagoger ska känna sig trygga, delaktiga och ingå i en verksamhet där alla får utvecklas och ha roligt tillsammans. Samarbetet mellan förskolan och hemmet är en utgångspunkt för att barnets tid på förskolan ska vara den bästa möjliga och är något vi värdesätter högt.

Inne- och utemiljö
Vår inomhusmiljö är föränderlig som lockar, utmanar, väcker förundran och nyfikenhet samt uppmuntrar till kommunikation och lek.
Vi erbjuder barnen ett rikt utbud av olika material som ska stimulera och utmana barnens kunskaper och förmågor.

Lokalerna vi vistas i har varit de samma sedan starten 2011. Vi har ingen egen gård men däremot uppskattar vi vår härliga närmiljö där skogen finns alldeles intill förskolan och flertalet lekparker finns att tillgå. Vi går även till andra platser i närheten så som Torekällberget och biblioteket. Förskolans lokaler finns på bottenvåningen av två hyreshus på Orrstigen 14 och 16 centralt i Södertälje. De äldre barnen, 4–5 år, har ett eget hus – avdelningen Solen på Orrstigen 16. I hus 14 på Orrstigen finns avdelningarna Stjärnan, 1–2 år, samt Månen, 3–4år.

Kost och måltider
Maten kommer från en cateringfirma som heter Matmästarna. Matmästarna är ett lokalt företag i Södertälje som vi använt oss av sedan starten 2011. Maten är varierande och vi satsar även på att ge barnen god, näringsrik och varierande utbud av frukost och mellanmål.

Mål och vision
Förskolan Polstjärnan ska vara en lustfylld och inspirerande mötesplats för alla som deltar. En plats där barnen blir sedda, känner trygghet och gemenskap samt erövrar sin kunskap genom lek och socialt samspel.

Vi vill erbjuda barnen en härligt språkutvecklande miljö och undervisning där lusten att upptäcka och lära växer varje dag. Att få känna sig betydelsefull, inspirerad och delaktig är viktiga byggstenar för vår verksamhet.

Pedagogerna arbetar med pedagogisk dokumentation som är ett arbetsverktyg för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i verksamheten. Det gör vi genom text och bild samt filmer där vi kopplar aktuellt arbete till läroplanen, Lpfö 18. I analysen av dokumentationen får vi syn på hur vi kan utveckla verksamheten vidare. Samverkan med vårdnadshavare är en viktig del i vårt kvalitetsarbete.

Övrigt
Vi har en väl fungerande personalgrupp som vi är oerhört glada och tacksamma över. Den består idag av förskollärare, barnskötare och måltids/köks – personal samt rektor. Personalomsättningen är liten vilket är en stor trygghet för både barn och vårdnadshavare. Vi arbetar med fokus på att skapa en verksamhet som utgår från barnets bästa och verksamhetens bästa, det tänker vi är grunden för en välfungerande, trygg och tillåtande förskola där undervisning och utveckling ständigt pågår.

Är du intresserad av förskolan Polstjärnan så kan du ladda ner ansökningsblankett här och skicka den till oss.
Förskolan Polstjärnan
Orrstigen 14–16
151 63 Södertälje